CAO ỐC VĂN PHÒNG REE

Công  trình:  CAO ỐC VĂN PHÒNG REE
Địa điểm: 09 Ðoàn Văn Bơ , Quận 4, HCM
Hạng mục thi công: Thi công trắc đạc, Quan trắc chuyển vị ngang tường vây, Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng, Quan trắc lún, Quan trắc nghiêng, Quan trắc trượt và Quan trắc tòa nhà chính xung quanh.

  • Công  trình :  CAO ỐC VĂN PHÒNG REE
  • Địa điểm : 09 Ðoàn Văn Bơ, Quận 4, HCM
  • Qui  mô : 03 tầng Hầm, 01 tầng Trệt, 01 tầng Lửng và 20 tầng Lầu/ 3 underground floors, 22 storeys
  • Tổng vốn đầu tư :
  • Chủ đầu tư  : Công ty CP Cơ Ðiện Lạnh REE
  • Khỡi công : 10/2009
  • Hoàn thành : 07/2011
  • Khách hàng : Hoa Binh Corp
  • Hạng mục thi công : Thi công trắc đạc, Quan trắc chuyển vị ngang tường vây, Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng, Quan trắc lún, Quan trắc nghiêng, Quan trắc trượt và Quan trắc tòa nhà chính xung quanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

------------------------